Monday, September 27, 2010

Õpihaldussüsteemidest

Olen pidanud tihti aitama õpetajal valida mõnda õpikeskkonda. Tavaliselt esitan neile ühed ja samad küsimused. Üritasin seda ideekaardina esitada. Vaielge ja täiendage! Suur kaart

Mis on õpikeskkond?

Minu jaoks on õpikeskkond virtuaalne klassiruum. Täpselt nii nagu klassiruumi on defineerida raske (ma võin tundi teha ju ka õues või trepi peal) ei oska ma ka defineerida õpikeskkonda. Paar aastat tagasi üritasin enda jaoks seda mõistet selgeks mõelda ja kirjutasin oma ajaveebi sellise artikli http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2008/11/e-ppe-keskkonnad.html. Seal olid mul õpikeskkonna tunnusteks (sulgudes vaidlen endale natuke vastu):
  • Autentimine (See tähendab, et peaks toimuma sisselogimine. Samas võib olla ju ka nii, et õpetaja on loonud materjali jagamiseks mingi keskkonna, kus autentimine õpilastele ei ole vajalik. Olen ise kasutanud wikispace'i keskkonda, mida on võimalik kasutada kontot omamata. Õpilased saavad sisu lisada ka anonüümselt.)
  • Info lisamine (Üldhariduskoolis on tihti info lisajaks ainult õpetaja.)
  • Failide üleslaadimine (Bloggerisse saab näiteks ainult pildifaile üles laadida.)
  • Suhtlemine, tagasiside (Suhtlemine tähendab foorumit või kommenteerimist. Väga tihti tehakse see osa suuliselt ära ja õpikeskkonda sellest märki ei jää.)

Lisaks sellele jagasin õpikeskkonnad avatud ning suletud keskkondadeks. Mina lähtusin sellest, et avatud keskkond on nähtav veebis kõigile ja suletud keskkond on nähtav ainult teatud grupile. "Haridustehnoloogia käsiraamatut" lugedes sain aru, et olin jätnud välja tehnilise poole. Seal on suletud keskkonda kirjeldatud kui isoleeritud ja koostöövõimalusteta keskkonda. Seevastu avatud keskkond on pigem töövahendite kast, mis võimaldab erinevaid keskkondi ja vahendeid vajadusel kombineerida.

Saturday, September 18, 2010

Õpileping

Õpileping

Teema – Antud kursuse käigus ei huvita mind nii väga erinevad vahendid, mis veebis saadaval on. Huvitaks mind aga hoopis see, kuidas üks sotsiaalne võrgustik hakkab tööle.

Eesmärgid - Tegemist on tulevikku suunatud kursused. Pooldan väga avatud õpikeskkondi ja avatud õppimist.

Strateegiad – Planeerin korralikult kohal käia ja kõik kodused tööd õigeaegselt ära teha. Samal ajal tahaks jälgida, kuidas kursuslased oma asjadega hakkama saavad ja kuidas grupid tööle hakkavad.

Vahendid/ressursid – Olen avatud uutele tehnoloogiatele ja ei oska veel öelda, milliseid vahendeid ma kasutama hakkan. Kõik sõltub kursuse sisust:)

Hindamine –

Enesetutvustus

Olen Ingrid Maadvere. Praegusel momendil olen ma Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja Tiigrihüppe Sihtasutuse haridustehnoloog. Sellest sügisest õpin Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppes. Käesolev ajaveeb ongi loodud kursuse "Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud" tarvis.


Oma haridustehnoloogilisi rännakuid kajastan ajaveebis: http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/
Lisaks sellele on mul loodud ka oma e-portfoolio: http://www.wix.com/ingridmaadvere/imeportfolio
Kes tahab midagi veel teada, siis võib lugeda intervjuud:
http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/edu/ingrid-kes-eelistab-sissekutseid