Saturday, September 18, 2010

Õpileping

Õpileping

Teema – Antud kursuse käigus ei huvita mind nii väga erinevad vahendid, mis veebis saadaval on. Huvitaks mind aga hoopis see, kuidas üks sotsiaalne võrgustik hakkab tööle.

Eesmärgid - Tegemist on tulevikku suunatud kursused. Pooldan väga avatud õpikeskkondi ja avatud õppimist.

Strateegiad – Planeerin korralikult kohal käia ja kõik kodused tööd õigeaegselt ära teha. Samal ajal tahaks jälgida, kuidas kursuslased oma asjadega hakkama saavad ja kuidas grupid tööle hakkavad.

Vahendid/ressursid – Olen avatud uutele tehnoloogiatele ja ei oska veel öelda, milliseid vahendeid ma kasutama hakkan. Kõik sõltub kursuse sisust:)

Hindamine –

No comments:

Post a Comment